Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×

Produkter - För bostadsbygge - Plåttakpanna Spektrum

 1. Förberedelser

  Före monteringen kontrollera om taket är rakt. För rektangulära takfall mät diagonaler. Om de inte är lika stora men avvikelser är små (20 - 30 mm) kan detta justeras med hjälp av gavelbeslagen. Är avvikelserna större, måste takfall korrigeras. Takfot är riktlinje för montering, plåttakpannor ska läggas i denna riktning. Bärläkt fästes till ströläkt med förzinkade spikar. Den nedersta bärläkten, som är 15 mm högre än övriga, monteras längs takfoten, centrum på andra läkten ska ligga ca 290 mm från takfoten (kanten av första bärläkten). Resterande bärläkter placeras med c/c 350 mm.

 2. Montering

  Pannplåt läggas i rad från takfot till taknock och från höger till vänster. Pannplåt fästes till bärläkter med själborrande skruvar (takfotbeslag och rännkrokar monteras först). Det är mycket viktigt att fästa första plåten i rät vinkel mot takfoten. Pannplåten är profilerad horisontellt och vertikalt och kan inte vridas. Ofta fäster man en rak bräda längs takfot för att forcera rät vinkel. Sedan lägger man första pannplåtar utan att skruva fast dem för att hitta rätt placering. Det är viktigt att komma ihåg att fästa pannplåtarna sedan!

 3. Placering av skruvar och nitar

  Skruvar placeras i varannan våg och varannan rad av takpannor, i varje våg längs takfot och taknock och i varje rad av takpannor i överlappande sidokant. Det går åt 7-8 st. skruvar per 1 m2 beklädnad. Skruvar placeras alltid i profilbotten. Längs långsidor och längs överlappskanten används täta nitar. Nitar placeras i profilens topp. Skarvar längs långsida skruvas inte till bärläkter.

 4. Montering av beslag

  Beslag monteras med korta skruvar eller täta nitar. Avstånd mellan infästningar ska inte överskrida 300 mm. Gavelbeslag ska täcka närmaste profiltopp med överlapp min 100 mm.

 5. Tätningar

  Tätningar skyddar mot vatten, snö, damm, fåglar och insekter. Vid projektering av tätningar måste hänsyn tas till ventilering av taket. För låglutande tak (14-30°) rekommenderas att lägga tätningsband längs hela takfoten och taknocken och försäkra ventilering via luftinsläpp vid takfot och luftutsläpp via öppning vid taknock. För lutande tak (>30º) kan man bortse ifrån tätningen längs taknock, profilbottnar måste då vikas uppåt. Lutande taknock i t ex valmat tak tätas med aluminium- och bitumenband, som monteras under nockpanna.

 
created by Pixlab.pl