Návod na montáž tepelnej izolácie Thermano na extenzívnej zelenej streche.

Návod na montáž zateplenia na zelenej streche.

Zelená strecha je vynikajúci nápad, ako adaptovať plochú strechu na rekreačné účely. Toto riešenie nie je napriek bežným názorom komplikované, predovšetkým ak sa použije tepelná izolácia z tvrdej polyuretánovej peny PIR. 

Panely Thermano sú pre svoje veľmi vysoké tepelnoizolačné parametre, pevnosť porovnateľnú s tehlami a pre odolnosť proti vlhkosti ideálnym riešením tepelného zabezpečenia zelených striech. 

Panely majú najvyššiu triedu tepelnej izolácie A++, čo dodatočne uľahčuje projektovanie strechy – menšia hrúbka vrstvy zateplenia so zachovaním vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností.

 

Montáž tepelnej izolácie na zelenej streche krok za krokom.

V prípade zelenej strechy montáž termoizolácie je iba jedna etapa celej investície. V tomto filme predstavujeme proces montáže krok za krokom, od prípravy podkladu až po sadenie.

1. Práce sa začínajú kladením paroizolácie. Pripomíname, že fóliu musíte položiť tak, aby zakrývala aj steny atiky, následne hliníkovou páskou dôkladne zalepte všetky spoje medzi hárkami.

2. Potom môžete začať kladenie prvej vrstvy panelov Thermano. Začnite na strane atiky, pričom najprv odstráňte zámku tak, aby panel Thermano dôkladne priliehal k hrane. Z toho istého dôvodu panely dôkladne odrežte na požadované rozmery aj v rohoch.

3. Pretože strop musí mať nevyhnutné spády na odvádzanie vody, na miestach hrán spádov panely Thermano dodatočne prepíľte.

4. Podobne postupujte aj v prípade bodových nerovností stropu.

5. Keď položíte prvú vrstvu panelov Thermano, miesta spájania panelov zalepte hliníkovou páskou.

6. Druhú vrstvu panelov ukladajte striedavo, tzn. prekladaním. Nezabúdajte, aj na tomto mieste všetky spojenia musia byť zabezpečené hliníkovou páskou. Pravidelne pomocou dlhej vodováhy kontrolujte spád celého systému, aby ste mohli priebežne upravovať prípadné odchýlky vhodným napílením panelov.

7. Panely Thermano nebudú ideálne priliehať k hranám atiky a k zvyšným panelom, preto všetky prípadné škáry vyplňte nízkoexpanznou penou. Vďaka tomu bude celý systém náležite tesný.

 

8. Aby bola vytvorená súvislá tepelnoizolačná vrstva budovy, panely Thermano upevnite aj k stenám atiky. V predstavenom príklade sú panely upevnené nízkoexpanznou penou.

9. Ďalším krokom je zaobľovanie rohov medzi stenou atiky a povrchom stropu. Môžete to vykonať rohovými klinmi, ktoré môžete vytvoriť z panelov Thermano alebo z veľmi tvrdej minerálnej vlny. Je to dôležité vzhľadom na technické aspekty hydroizolácie, ktorá by nemala byť príliš ostro ohýbaná – zaoblenie rohov znižuje ostrosť uhla, čím sa znižuje riziko puknutia, predovšetkým pri nízkych teplotách.

10.  Ďalšou etapou je položenie na vrstvách Thermano samolepiacich podkladových asfaltových pásov. Pásy musia byť položené tak, aby zakrývali aj steny atiky.

11.  Keď položíte podkladovú vrstvu, môže sa začať montáž hydroizolácie vo forme zváraného termoplastického povrchového asfaltového pásu. Hárky klaďte priamo na podkladové asfaltové pásy, pričom nezabudnite zabezpečiť aj atiku.

12.  Ďalším krokom je uloženie nopovej fólie. V celom systéme má funkciu drenážnej vrstvy, jej úlohou je odvádzať prebytočnú vodu z vegetačných vrstiev. Fóliu klaďte výpustkami smerom nahor.

13. Takto pripravený podklad umožňuje namontovať dve vrstvy geotextílie, medzi ktoré umiestnite keramzit. Úlohou geotextílie je zastaviť drobné čiastočky z vyšších vrstiev, ktoré by mohli znečistiť a upchať drenážnu vrstvu. Keramzit, podobne ako nopová fólia, má drenážnu funkciu – odvádza prebytočnú vodu a súčasne kumuluje vlhkosť, ktorá je nevyhnutná pre vegetačnú vrstvu. Avšak vrstva keramzitu pre celkový systém nie je nevyhnutná a nemusí sa používať.

14. Až na takto pripravené vrstvy strechy môžete naniesť pôdu, tzn. vegetačnú vrstvu. Je to priamy podklad, z ktorého rastliny čerpajú potrebné živiny.

15. Veľmi dôležitý prvok tejto etapy je montáž murovaného lemovania na obvode strechy. Hlavnou úlohou je prevziať tlak mokrej pôdy na hydroizoláciu a termoizoláciu položenú na stene atiky. Dodatočne také lemovanie uľahčuje kosenie trávy a tiež predstavuje zaujímavý estetický prvok.

16. Predposlednou etapou prác je montáž zavlažovacieho systému.

17. Nakoniec zostáva nasiatie trávy alebo rozloženie hotových pásov trávy.

18. Panely Thermano sú nenasiakavý a trvácny materiál. Vydržia tlak až 20 ton na štvorcový meter. Má to kľúčový význam v prípade zelených striech, ktoré sú značne zaťažené.

 

Vďaka montáži tepelnej izolácie Thermano...

  • Získate bezpečnosť. Vaša zelená strecha bude vynikajúco zabezpečená proti najväčšej hrozbe, ktorou je hromadenie vlhkosti. Panely PIR sú odolné proti vlhkosti, preto ani po dlhšom čase nestrácajú svoje tepelnoizolačné vlastnosti.
  • Budete sa môcť rozhodnúť pre zelenú strechu aj na miestach, kde to doteraz nebolo možné. Neveľká hrúbka panelov Thermano mnohokrát rozhodla o zmene pôvodne plánovaného tepelnoizolačného materiálu na tenší a efektívnejší, čo v konečnom dôsledku umožnilo upraviť projekt strechy tak, aby sa mohli na strechu zasadiť rastliny. 
  • Prispejete k ochrane životného prostredia. Dobré zateplenie pomáha znižovať množstvo škodlivých emisií do atmosféry.

 

Pozrite si tiež

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte technických konzultantov Thermano:

tel. +421 41 507 40 01