Návod na montáž tepelnej izolácie Thermano na plochej streche.

 

Návod na montáž panelov Thermano na plochej streche.

Najviac tepla uniká z budov cez slabo tepelne zaizolovanú strechu. Práve zateplenie strechy umožňuje vytvoriť v dome náležitý tepelný komfort a výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Panely PIR sa používajú všade, kde sú potrebné materiály s najvyššou tepelnoizolačnou triedou A++

 

Koľko stojí zateplenie plochej strechy?

Termomodernizácia alebo montáž izolácie v novej budove je potrebné chápať ako investíciu. V prípade Thermano, zníženie nákladov súvisiacich s vykurovaním domu je natoľko výrazné, že môžeme predpokladať, že 100 % návratnosť investície sa dosiahne už po 3 až 4 vykurovacích sezónach.

Orientačné ceny s DPH zateplenia strechy:

·         panely Thermano - od 25 euro za m2 

·         práca* - od 10 euro za m2

*Vykonanie zateplenia plochej strechy s použitím panelov Thermano PIR je mimoriadne rýchle a jednoduché. Montáž je natoľko jednoduchá, že ju dokáže vykonať aj domáci majster – amatér, ak je hotová konštrukčná vrstva, na ktorú sa bude montovať izolácia. V prípade izolácie obytných domov montáž izolácie najčastejšie trvá menej ako dvadsať hodín. Pri práci vo výške zachovávajte náležité bezpečnostné opatrenia.

 

Zateplenie plochej strechy krok za krokom

1. Montáž panelov Thermano na plochej streche sa začína od položenia konštrukčných trapézových plechov, ktoré vytvárajú nosný podklad. Plechy ukladajte voľne, bez zbytočného pritláčania alebo naťahovania. Na upevňovanie trapézových plechov ku konštrukcii používajte riešenia navrhnuté projektantom, ktorý musí zohľadniť statické zaťaženie. Výber spojovacích prvkov, ich dĺžka, priemer, zdvih závitu alebo typ a množstvo vstreľovaných kolíkov musí spĺňať projektové predpoklady. 

2. Všetky technologické otvory, ktoré predstavujú prechody cez celý prierez strechy, ako vetracie komíny alebo odvodňovacie šachty, musia byť náležite zhotovené z trapézového plechu ešte pred kladením ďalších vrstiev. Panely Thermano majú objemovú hmotnosť 30 kg/m3. Pri preprave na strechu ani pri zvislej preprave sa nemusia používať ťažké zariadenia.

3. V ďalšej etape sa ukladá vrstva z paroizolačnej fólie. Pri kladení ďalších pásov fólie dávajte pozor na smer kladenia, aby preloženia smerovali správnym smerom podľa spádu strechy. Informácie o požadovanej veľkosti preložení pásov fólie vám poskytne váš dodávateľ.

Na rozloženú fóliu môžete začať ukladať panely Thermano, pričom pripomíname, že musia k sebe navzájom tesne priliehať – dlhšou stenou kolmo na profil (ohyby) trapézového plechu. Množstvo a dĺžka nepodopretých spojení musia byť čo najmenšie. 

4. Ďalšie pásy panelov klaďte striedavo. Je to dôležité, aby spojenia susediacich prvkov boli čo najtesnejšie. Na klasickú plochú strechu s vrstvou hydroizolačnej membrány sa panely Thermano montujú mechanicky, teleskopickými spojkami. Chránia skrutky pred vytváraním tepelných mostov a následne pred kondenzáciou vodnej pary na nich, na vnútornej strane strechy. Správne množstvo sú 2 kusy teleskopických skrutiek na každý štvorcový meter panelov Thermano alebo 6 kusov na panel so štandardnými rozmermi, tzn. 1200 mm x 2400 mm.

Spojky montujte výhradne z vnútornej strany panelov Thermano vo vzdialenosti cca 5 cm od hrany panela. V žiadnom prípade nepoužívajte spoločné spojky upevňujúce 2 alebo 3 susediace panely.

Panely Thermano sa môžu ukladať v jednej vrstve, hoci z tepelnoizolačného hľadiska je bezpečnejšie kladenie dvoch vrstiev, ktoré sú na sebe položené striedavo, tzn. tak, aby sa hrany panelov susediacich radov a vrstiev navzájom neprekrývali.

Prvú vrstvu tiež upevnite teleskopickými spojkami. 1 alebo 2 na panel. Druhú vrstvu panelov Thermano upevnite tak ako v prípade jednovrstvovej termoizolácie, t. j. 2 kusy na každý štvorcový meter. 

5. Panely Thermano sa dajú jednoducho rezať, nie je potrebné špeciálne náradie. Všetky prípadné škáry vyplňte nízkoexpanznou polyuretánovou penou.

6. Panely Thermano možno pokrývať všetkými typmi hydroizolácie. Hydroizolačné membrány sa najčastejšie montujú rovnakými teleskopickými spojkami, aké sa používajú aj pri montáži panelov Thermano. Počet spojok na bežný meter závisí od toho, či je to stred strechy alebo okrajová zóna. Vo všeobecnosti možno akceptovať, keď sa mechanicky vždy upevní jedna hrana. Následne sa pri zachovaní požadovaného preloženia privára (spája) ďalší pás hydroizolácie.

V zvláštnych prípadoch, keď je potrebné spojiť membránu s panelmi Thermano, sa musí povrch membrány takému zvareniu prispôsobiť, napríklad aplikovaním špeciálnych lepiacich prípravkov.

7. Na miestach spojenia panelov Thermano s okrajovými klampiarskymi doplnkami sa musia panely náležite prirezať tak, aby mal okrajový profil požadovaný spád na odtekanie dažďovej vody. Takým spôsobom predídete problému s neodtekajúcou vodou na streche. 

Pripomíname, že odkvapové doplnky musia byť zhotovené z plechu s materiálom, ktorý sa dá zvariť so strešnou membránou. Takto vytvorené spojenie bude odolné proti vetru.

 

Vďaka montáži tepelnej izolácie Thermano...

  • Získate strechu, ktorá bude tepelne zabezpečená jedným z najlepších materiálov, ktoré sú dostupné na trhu: na porovnanie, panely Thermano majú parameter lambda λ (súčiniteľ tepelnej vodivosti, čím nižší, tým materiál lepšie izoluje) na úrovni 0,023 (W/mK), a kvalitná minerálna vlna iba 0,040 (W/mK). Znamená to, že izolácia je skoro dvakrát lepšia.

  • Zabezpečíte strechu na dlhé roky. Panely Thermano sú mimoriadne trvácne, odolné proti tlaku, vlhkosti, a tiež – s časom nestrácajú svoje tepelnoizolačné vlastnosti.

  • Okamžite pocítite nižšiu spotrebu energie na vykurovanie domu, a tak dosiahnete značné úspory.

 

Pozrite si tiež

 

Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na technických konzultantov Thermano:

+ 421 41 507 40 01