Igaüks saab planeeti aidata
Inimese tegevus on põhjustanud selle, et tunnetame iga päev kliimaga toimuvaid muutusi. Meid lahutab kriitilisest punktist vaid 2 °C. Kui me ei vähenda kasvuhoonegaaside hulka ja ei peata temperatuuri tõusu, võivad muutused olla juba pöördumatud. Keskkonnareostus ja hukkuvad loomaliigid on suletud ring, millest tuleb otsekohe läbi murda. Seetõttu tuleb tegutseda! See on ühine väljakutse, mille peame üheskoos vastu võtma!

Planet Passionate, mille poole me püüdleme?

1. Energia
 • Soovime aastaks 2030 saavutada nullenergiakulu.
 • Hakkame tootma oma taastuvenergiat suurusjärgus 20%.
 • Meie eesmärk on ka suuremahuline päikesepaneelide paigaldamine.
2. Süsinikdioksiid
 • Soovime aastaks 2030 saavutada süsinikdioksiidi nullheite.
 • Püüdleme selle poole, et meie masinapark saavutaks nullheite juba 2025. aastaks.
 • Kohustume juurutama selliseid lahendusi, mis võimaldavad meil tarnimisel vähendada maksimaalselt süsinikdioksiidi heidet.
3. Jäätmekäitlus
 • Meie prioriteet on ka suletud ringlusega jäätmekäitlus. Et seda saavutada, mängib igaüks meist selle plaani elluviimisel hiiglasuurt rolli.
 • Meie tootmisprotsessid muutuvad aastaks 2030 jäätmevabaks.
 • Ringlussevõtust pärit PET-pudeleid hakatakse kasutama meie tootmisprotsessides.
4. Vesi
 • Soovime märkimisväärselt mõjutada vee säästmist. Veeressursside eest hoolitsemine on meie järjekordne kohustus.
 • Valmistume selleks, et suuta koguda vihmavett nii suurel hulgal kui võimalik.
 • Liitusime ka ambitsioonikate ookeanide puhastamise projektidega. 
Planet Passionate 2030, meie nägemus

Kliimamuutuste vastu võitlemine, keskkonnakaitse ja suletud ringlusega jäätmekäitlus on prioriteetsed tegevused, mis peavad 10 aasta jooksul muutma tohutult meie toimimisviisi. Säästva arengu strateegia elluviimine on suunatud keskkonnale, meile ja meie põlvkondadele. Planet Passionate on idee, mis peab meid kõiki muutma ja mõjutama seeläbi meid ümbritseva keskkonna kuvandit. See ei ole pelgalt "kuiva" projekti elluviimine, vaid konkreetsed ülesanded ja eesmärgid, mida saame saavutada ainult üheskoos.

Meie algatused

Ringlussevõtt ja roheline kontor

Kõik Balex Metali töötajad osalevad suletud ringlusega jäätmete käitluse alastes töötubades. Me mitte ainult ei õpi tundma kogu ringlussevõtuprotsessi, vaid saame ka teada, kuidas ise jäätmeid maksimaalselt tõhusalt sorteerida, kuidas saame vähendada igapäevast prügitootmist ja tegutseda kooskõlas rohelise kontori põhimõtetega. Projekt toimub koostöös kohalike jäätmekäitlusettevõtetega.

Loe edasi...

Vähendame pakkekile kogust

Vähendame tekkivate jäätmete hulka! - Kuidas saame seda teha? Tõhusaim ja lihtsaim viis selleks on ühiselt piirata meie pakenditarvet. Loobume juba 2020. aasta aprillist kaitsekile kasutamisest sandwich-paneelide siseküljel. Balex Metali sandwich-paneelid on nüüdsest kaetud ühe kilega välisküljel.

Loe edasi...

Partnerlus Planet Passionate'i raames

Lõvide kaitse

Lõvide populatsioon on Aafrikas viimase kahe aastakümne jooksul vähenenud kuni poole võrra. Seetõttu teeb kogu Kingspani kontsern koostööd sihtasutusega Born Free Foundation, et aidata neid loomi päästa.

.

?